Ръчно почистване и дезинфекция на инструменти

Гамата продукти "Секусепт"  са специално разработени за ръчно почистване и дезинфекция на хирургични инструменти и медицински изделия, включително флексибелни ендоскопи. Наред с класическите алдехидни препарати, на преден план извеждаме продуктите, действащи на базата на отделяне на активен О2 . Нашият флагман Секусепт Актив се отличава с пълен спектър на микробиологична ефективност (вкл. спороцидност). Изпитана съвместимост с различни материали, одобрен за обработка на ендоскопи от водещи производители: Olympus, Storz.

 

Back to Top