Ръце и кожа

Ръцете са най-често използвания "инструмент" в ежедневието, чието значение за човешкото битие е неоценимо. От друга страна, обаче те са и № 1 като преносители на микроорганизми, най-вече в сферата на здравеопазването - директно или индиректно чрез повърхности и предмети. Поради тази причина, когато става въпрос за профилактирането на вътреболнични инфекциии на първо място се налага грижливата дезинфекция на ръце. Според редица проучвания, около 90% от причинителите на вътреболнични инфекции се пренасят чрез ръцете. 

Не по-малко значение има и правилната предоперативна дезинфекция на кожа - профилактика на раневите инфекции.

Продукти & Програми

Ръце & Кожа

Лосиони за кожа


Нашата гама продукти е разработена за честа употреба от професионалистите по здравни грижи. Всеки един продукт цели да максимизира ефекта от почистване като същевременно се грижи...

Back to Top