Вече повече от 20 години Mikrotec® предлага на пазара иновативни продукти: строго специфични стерилни и нестерилни покривала за медицинска апартура, разработени съвместно с водещи производители като Siemens, Philips, Leika, Zeiss и др. Налице е огромно разнообразие от покривала за различна апаратура: С - рамена, операционни микроскопи, видеокамери, ехографски сонди и много други. Тези покривала предпазват апаратурата от замърсяване, отпада необходимостта от почистване, дезинфекция и стерилизация, пести се време и разходи, гарантира се пълна сигурност от хигиенна гледна точка.

Back to Top