Инцидин Оксиуайп S

Incidin® OxyWipe S са готови за употреба кърпички с иновативна формула, предназначени за почистване и дезинфекция на повърхности на медицински изделия (вкл. сонди) и оборудване.
Продуктът е ефикасен срещу бактерии, гъби, вируси и спори и не оставя следи благодарение на високата си скорост на изпарение. За почистване и дезинфекция на повърхности в здравни заведения, вкл. такива със завишен инфекциозен риск, повърхности на медицинска апаратура, вкл. на ехографски сонди, външни и вътрешни повърхности на кувьози и др.

Продукти & Програми

  • Характеристики и Ползи
  • Размер на продукта/Код на продукта

Характеристики и Ползи

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл., Tbc и микобактерии), фунги (C. albicans), вируси: HBV, HCV, HIV, H5N1, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio, срещу спори: Clostridium difficile, Bacillus subtillis
  • Предварително напоени с дезинфекционна течност, което не налага предварително дозиране, разреждане и пр.
  • Механичното действие води до ефикасно отстраняване на замърсяванията и образуваните биофилми, с което се гарантира качеството на провежданата дезинфекция
  • Кърпичките са за еднократно ползване, предотвратява се риска от кръстосана контаминация

Размер на продукта/Код на продукта

  Артикулен номер Тип опаковка Опаковка
Incidin OxyWipe S
Р308226 Кашон 6 х 100
Back to Top