Инцидин рапид

Концентриран препарат за едновременно почистване и дезинфекция на повърхности, несъдържащ формалдехид.. Особено подходящ е за използване в операционни, интензивни отделения и навсякъде, където наред с контаминацията от патогенни микроорганизми, проблем представляват и замърсяванията от кръв, секрети и др. Особено широк спектър на действие, вкл. срещу Noro – вируси и спори.

Продукти & Програми

  • Характеристики и Ползи
  • Размер на продукта/Код на продукта

Характеристики и Ползи

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. MRSA, Tbc), гъби
  • Ограничен вирусоциден ефект (съгл. препоръките на RKI от 01.2004 г. - HBV, HCV, HIV), вирусоциден срещу BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, Polio
  • Спороциден
  • Ниски работни концентрации
  • Великолепни почистващи свойства
  • Изпитана съвместимост с многообразие от материали

Размер на продукта/Код на продукта

  Артикулен номер Тип опаковка Опаковка
Incidin® Rapid
Р304205 Туба 1 x 6 L

Изтегляне

Back to Top