Инцидин Плюс

Концентриран препарат за дезинфекция на повърхности, несъдържащ алдехиди и четвъртични амониеви съединения. Притежава отлични почистващи свойства, без наличието на т. нар. „лепкащ” ефект. Особено подходящ за детски, неонатологични, онкологични и гериатрични отделения, навсякъде където е особено важно предпазването както на пациентите, така и на персонала от инфекции, предаващи се чрез контаминирани повърхности.

Продукти & Програми

  • Характеристики и Ползи
  • Размер на продукта/Код на продукта

Характеристики и Ползи

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. MRSA,Tbc), гъби
  • Ограничен вирусоциден ефект (съгл. препоръките на RKI от 01.2004 г. - HBV, HCV, HIV), вирусоциден срещу Rota, Adeno, Papova вируси
  • Ниски работни концентрации
  • Великолепни почистващи свойства
  • Изпитана съвместимост с многообразие от материали
  • Подходящ за почистване и дезинфекция на кувьози

Размер на продукта/Код на продукта

  Артикулен номер Тип опаковка Опаковка
Incidin® Plus
Р305491 Туба 1 x 6 L

Изтегляне

Back to Top