Инцидин ликвид

В редица случаи се налага постигането на бърза и сигурна дезинфекция на повърхности и предмети от болничното обзавеждане. Incidin Liquid представлява препарат на алкохолна основа, готов за употреба, без добавка на алдехиди, с който този ефект е гарантиран.

Продукти & Програми

  • Характеристики и Ползи
  • Размер на продукта/Код на продукта

Характеристики и Ползи

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби, вируси (HBV, HIV, Papova, Rota, Adeno, Vaccinia)
  • Отлично подбрана комбинация от активнодействащи съставки с взаимнодопълващо се действие
  • Не съдържа алдехиди
  • Приятен аромат
  • Готов за употреба
  • Изпарява се за особено кратко време от обработваните повърхности
  • Прилага се и под формата на спрей
  • Екстремно кратка експоцизия

Размер на продукта/Код на продукта

  Артикулен номер Тип опаковка Опаковка
Incidin® Liquid
Р304245 Кашон 12 х 1 L
Incidin® Liquid
Р304247 Кашон 2 x 5 L
Back to Top