Медикарин

Хлорсъдържащ препарат за дезинфекция на всички миещи се повърхности и предмети в здравни заведения, санитарни възли, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на болния, предмети за еднократна употреба преди изхвърляне, кухненска посуда. Продуктът е в таблетна форма, което води до особено лесното му дозиране.

  • Характеристики и Ползи
  • Размер на продукта/Код на продукта

Характеристики и Ползи

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc, MRSA)
  • Ограничен вирусоциден ефект (съгл. препоръките на RKI от 01.2004 г. - HBV, HIV)
  • Препаратът е във вид на таблетки – лесно и точно дозиране
  • Екстремно кратко експозиционно време
  • Ниски работни концентрации

Размер на продукта/Код на продукта

  Артикулен номер Тип опаковка Опаковка

Изтегляне

Back to Top