Инцидин Про

Нов концентриран препарат за дезинфекция на повърхности, несъдържащ алдехиди. Притежава отлични почистващи свойства. Особено подходящ и за детски, неонатологични, онкологични и гериатрични отделения, навсякъде където е особено важно предпазването както на пациентите, така и на персонала от инфекции, предаващи се чрез контаминирани повърхности. За почистване и дезинфекция на помещения с повишен инфекциозен риск, както и на повърхности на мебелировка, медицинско оборудване и апаратура. Без добавка на оцветители и ароматизатори.

  • Характеристики и Ползи
  • Размер на продукта/Код на продукта

Характеристики и Ползи

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби
  • Ограничен вирусоциден ефект (съгл. препоръките на RKI от 01.2004 г. - HBV, HCV, HIV), вирусоциден срещу Rota, Adeno, Polyoma, Noro вируси
  • Ниски работни концентрации
  • Великолепни почистващи свойства
  • Изпитана съвместимост с многообразие от материали
  • Неоцветен, без миризма

Размер на продукта/Код на продукта

  Артикулен номер Тип опаковка Опаковка
Incidin® Pro
Р307673 Туба 1 x 6 L

Изтегляне

Back to Top