Инцидин екстра N

Концентриран препарат за дезинфекция на повърхности, несъдържащ алдехиди. Притежава отлични почистващи свойства. Особено подходящ за детски, неонатологични, онкологични и гериатрични отделения, навсякъде където е особено важно предпазването както на пациентите, така и на персонала от инфекции, предаващи се чрез контаминирани повърхности. За почистване и дезинфекция на помещения с повишен инфекциозен риск, както и на повърхности на мебелировка, медицинско оборудване и апаратура.

  • Характеристики и Ползи
  • Размер на продукта/Код на продукта

Характеристики и Ползи

  • Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. MRSA, Tbc), гъби
  • Ефективен срещу вируси без обвивка: HBV, HCV, HIV, вирусоциден срещу Herpes, Rota, Adeno, Papova, Polyoma, H1N1, H5N1, Noro - вируси
  • Ефективен срещу Метицилин Резистентни Стафилококи
  • Ниски работни концентрации
  • Великолепни почистващи свойства
  • Изпитана съвместимост с многообразие от материали
  • Подходящ за почистване и дезинфекция на вътрешни и външни повърхности на кувьози

Размер на продукта/Код на продукта

  Артикулен номер Тип опаковка Опаковка
Incidin® Extra N
Р305484 Туба 1 x 6 L

Изтегляне

Back to Top