Болнична Хигиена
doctor and nurses

Болнична Хигиена

Поддържането на баланс между разходи и възможно най-добрите медицински грижи е най-голямото предизвикателство пред сектор Болнична Хигиена. Цел на Еколаб е чрез продуктите, които предлагаме да постигнем перфектния баланс за всяка клинична ситуация.

Помагаме да предпазите болничната околна среда от патогени, предизвикващи инфекции, като същевременно запазваме безопасността и комфорта на пациента и здравния работник, и в цялост вашето болнично заведение.

Предлагаме:

  • редуциране на вътрешноболничните инфекции
  • оптимизиране на процедурите и резултатите
  • обучение на персонала
  • Ефективно оползотворяване на ресурсите

Нашите продукти и програмата EnCompass:

  • Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа
  • Почистване и дезинфекция на инструменти
  • Почистване и дезинфекция на повърхности
  • Програма за контрол на почистването и дезинфекцията на повърхности
  • Дозиращи системи
Back to Top