Болнична Хигиена
doctor and nurses

Болнична Хигиена

Поддържането на баланс между разходи и възможно най-добрите медицински грижи е най-голямото предизвикателство пред сектор Болнична Хигиена. Цел на Еколаб е чрез продуктите, които предлагаме да постигнем перфектния баланс за всяка клинична ситуация.

Помагаме да предпазите болничната околна среда от патогени, предизвикващи инфекции, като същевременно запазваме безопасността и комфорта на пациента и здравния работник, и в цялост вашето болнично заведение.

Предлагаме:

  • редуциране на вътрешноболничните инфекции
  • оптимизиране на процедурите и резултатите
  • обучение на персонала
  • Ефективно оползотворяване на ресурсите

Нашите продукти и програмата EnCompass:

  • Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа
  • Почистване и дезинфекция на инструменти
  • Почистване и дезинфекция на повърхности
  • Програма за контрол на почистването и дезинфекцията на повърхности
  • Дозиращи системи

Дезинфекция на болнични заведения

Нашият балансиран подход за превенция на болнични инфекции включва пълен набор от продукти за дезинфекция на повърхности

Покривала за медицинска апаратура

Повече от две десетилетия, Microtek® предлага иновативни решения и специфични стерилни калъфи за разнородна медицинска апаратура, осигуряващи ефективност и висока защита....

Ръце и кожа

Еколаб е в състояние на осигури комплексен режим за хигиена на ръце в цялата болница: измиване, хигиенна и хирургична дезинфекция, грижа за кожата.

Почистване и дезинфекция на инструменти и оборудване чрез машинна обработка

Еколаб предлага пълна гама от течни и твърди продукти, специално създадени според нуждите на клиентите, използващи машинна обработка на инструменти. Освен продуктите, ние...

Ръчно почистване и дезинфекция на инструменти

Гамата продукти "Секусепт" са специално разработени за ръчно почистване и дезинфекция на хирургични инструменти и медицински изделия, включително флексибелни ендоскопи....

Почистване и дезинфекция на повърхности

Нашият балансиран подход за превенция на вътрешноболнични инфекции включва пълен комплекс от продукти за дезинфекция на повърхности в болничните заведения. Много от...
Back to Top