Воден и енергиен мениджмънт

Водата е жизненоважна за оцеляването на всички живи организми. 97% от водните ресурси на земята са солени води. Само 3% са сладки води, които намаляват необратимо. 

Еколаб вижда предстоящите проблеми за бранша и предлага на своите клиенти нови системи и иновации, които им позволяват да намалят консумацията на водни и енергийни ресурси, доколкото е възможно.

Разходите за вода, пара и енергия са основни за една пералня. Намаляването на консумацията означава спестяване от началото на процеса. 

 

 

Back to Top