Технология на дозирането

Технологията на дозиране на Еколаб осигурява безопасно и прецизно употреба на продукти в процеса на пране. Прецизната скала за измерване за максимална точност е типична за Еколаб.

Посочените системи са само част от технологията за дозиране в пералното стопанство.

Back to Top