Търсене на ИЛБ

Следва да бъдете информирани за промяна в телефонните номера при спешни случаи, в сила от 1 юли 2017. Старите номера в нашите Информационни листове за безопасност ще бъдат заменени постепенно от нови такива. Междувременно, при спешни случаи (непредвидени инциденти, като разлив на химикали, транспортни инциденти или случайно излагане на въздействието на химикали) на територията на БЪЛГАРИЯ, моля, обадете се на +359 24373541

Актуална информация относно ИЛБ

Търсене на ИЛБ
The search string is too short. Please enter at least 3 characters.
Търсене по
Back to Top