Данни за компанията

Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
1784 София
Тел.: +359-2-976-80-20
Факс: +359-2-976-80-50


ЕИК: 831235354

ИД № по ДДС: BG 831235354

Имейл: csbulgaria(at)ecolab.com

Back to Top